Samadhi, innerlijke rust in een woord...

De voet als spiegel van de hele mens

Interessant is dat je het hele lichaam in de voeten als het ware kunt zien. Er zijn vorm en structuurovereenkomsten, welke tot in details blijken te kloppen. Het mooie is dat je gewoon aan de voet kunt waarnemen waar je de verschillende organen of lichaamsdelen terug kunt vinden. De voeten zijn het meest gevoelig voor massage. De toestand van de voeten, (o.a. gespannen, verslapt, pijnlijk, geur, kleur, zwelling, conditie, de opbouw van de voeten en tenen), geven aanwijzingen over de toestand van het lichaam en geest op dat moment. We vinden in de voeten niet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke en emotionele aspecten van de mens terug.

voeten voeten voeten voeten
ondervoetreflexzones buitenvoetreflexzones bovenvoetreflexzones binnenvoetreflexzones

Werkingsmechanisme

Op handen en voeten bevinden zich reflexzones die corresponderen met alle organen en andere delen van het lichaam. Bij reflexzonetherapie worden deze reflexzones met onder andere duim en vingers bewerkt. De werking van de therapie is voor een groot deel terug te voeren op hetzelfde principe als de acupunctuur, die het lichaam in tien verticale zones verdeelt.

Horizontaal wordt het lichaam verdeeld in drie zones:

  • De eerste zone ligt op het gebied van de schoudergordel. De organen die zich boven of op deze zone bevinden zijn die van het hoofd en de hals.
  • Het tweede gebied bevat de organen van de borst en buikholte. De lijn loopt ter hoogte van de onderste ribben.
  • Daaronder bevindt zich de lijn van de buik en bekkenbodem

Het lichaam wordt ook in tien verticale lichaamszones verdeeld. Ook de voet wordt weer verdeeld in deze zones. Omdat de linkervoet het linker deel van het lichaam reflecteert en de rechter voet het rechter deel, heeft een voet vijf zones. Beide voeten zijn het lichaam.

De reflexzones corresponderen met organen, klieren, spieren e.d.. Door deze reflexzones te behandelen gaan er impulsen naar desbetreffend weefsel. Blokkades kunnen worden opgeheven en energie kan weer stromen.

In tegenstelling tot de acupunctuurnaald, die een enkel punt prikkelt, beÔnvloeden de vingers bij een drukpuntmassage ook de huid eromheen en de onderliggende structuren. De reflexologie heeft een holistische visie op de mens. Dat betekent dat reflexologen ervan uitgaan dat alles met elkaar samenhangt. Psyche en lichaam kunnen binnen deze visie niet van elkaar worden gescheiden. Ze beÔnvloeden elkaar voortdurend.

Door spanning, emoties, verkeerde leefgewoontes, de manier waarop je met problemen omgaat enz., kunnen er blokkades in het lichaam ontstaan. Deze blokkades belemmeren de doorstroom van energie, en hebben een negatieve invloed op het hele lichaam (het functioneren van de organen), onze emoties (angst of vertrouwen , blij of verdrietig), persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen) en ziel.

Reflexzonetherapie is erop gericht deze blokkades in het lichaam op te heffen, zodat de energie weer vrij kan circuleren.

Eeuwenoude methode

Reflexologie is een behandelmethode met een rijke historie. De oude Egyptenaren waren al bekend met de heilzame werking van voetmassages. Op een oude Egyptische papyrustekening van 2500 v.C., zijn geneesheren te zien die de handen en voeten van cliŽnten behandelen.

Ayurveda is een Sanskriet woord dat 'de wetenschap van het leven en een lang leven' betekent. Deze geneeskunst is gebaseerd op een klassieke geneeswijze in India, die daar al vijfduizend jaar wordt beoefend. Reflexologie is daar een onderdeel van. Boeddhistische monniken verspreidden hun kennis vermoedelijk naar China en Japan, waar de acupunctuur tot bloei kwam. Ook zijn er bewijzen gevonden dat voetreflexologie in Noord-Amerikaanse Indianenstammen werd toegepast.

De recente geschiedenis van voetreflexzonetherapie start bij de Amerikaanse artsen Bowers en Fitzgerald. Zij publiceerden in 1916 een boek waarin de zogenaamde 'zonetherapie' centraal stond. Fitzgerald had geruime tijd in China gewerkt, en was langs die weg in aanraking gekomen met acupunctuur.

Eunice Ingham, heilgymnast-masseuse (tegenwoordig vergelijkbaar met een fysiotherapeut), werkte samen met Fitzgeral. Zij raakte geboeid door zijn drukpuntmassage, maar was vooral geÔnteresseerd in de voeten. Op basis van vele jaren ervaring, heeft zij het gehele projectiegebied van het lichaam, op de voeten in kaart gebracht. Zij kan dan ook worden gezien als de grondlegger van de huidige voetreflexzonetherapie. In 1938 publiceerde zij het boek 'Stories the feet can tell'. Pas in de jaren vijftig sloeg de therapie over naar Europa, toen de Duitse fysiotherapeute Hanne Marquardt zich verdiepte in de bevindingen van Ingham. De twee therapeuten werkten enkele jaren samen, totdat de inmiddels 87-jarige Ingham in 1974 overleed. Haar neef Dwight Byers verfijnde op basis van haar aantekeningen en eigen bevindingen de techniek en stelde een helder werkboek samen.

Waarom voetreflexmassage

Voetreflexmassage brengt levensprocessen die zich hebben vastgezet weer in beweging. Ziekte en pijn zijn een weerstand tegen het leven, dat zich op een natuurlijke manier door ons heen wil ontwikkelen. Ziekte en pijn zijn een hulp om aandacht te geven aan de ontwikkeling van ons menszijn, een bijdrage aan bewustwording, geestelijk en emotioneel. Als een orgaan of lichaamsdeel niet helemaal goed werkt, weerspiegelt zich dat in de voeten. We noemen dat de energiereflecterende punten. De plek in de voet welke overeenkomt met een niet goed functionerend orgaan wordt pijnlijk. Door massage van die plek verdwijnt de pijn in de voet, stroomt er nieuwe levenskracht naar het orgaan en worden afvalstoffen afgevoerd. De pijnlijke plek in de voet ontstaat in eerste instantie doordat de doorstroming van energie blokkeert. Daardoor gaat het bloed en het lymfevocht minder stromen. Afvalstoffen, welke voortdurend door de lichaamscellen worden geproduceerd, kunnen dan moeilijker afgevoerd en voedingsstoffen moeilijker aangevoerd worden. Dit proces gaat zichzelf versterken. Meer afvalstoffen geven minder doorstroming, langzaam slibt alles dicht. De afvalstoffen bestaan voor een groot deel uit urinezure kristallen. Tijdens de massage drukken deze kristallen tegen zenuwuiteinden en dat geeft de pijnervaring. Op lichamelijk niveau worden de afvalstoffen vergruisd, verdeeld en afgevoerd. Het leven stroomt weer. Naast het afvoeren van afvalstoffen worden er door voetreflexmassage emoties verwerkt en geestelijke spanningen losgelaten. Het bloed dat weer stroomt geeft het lichaam en de lichaamscellen nieuwe kracht en warmte. Emoties mogen er zijn. Men krijgt inzicht en men wordt zich bewust van zijn plaats in het geheel.

Voetreflexzonetherapie is voor:

  • Mensen met lichamelijke klachten: met betrekking tot bijvoorbeeld huid, ademhalingskanaal, bloedsomloop, spijsverteringskanaal, urinewegen, geslachtsorganen, hormoonproducerende klieren, zenuwstelsel, spieren, gewrichten, wervelkolom.
  • Mensen met psychische klachten: stress, slaapstoornissen, depressie, onevenwichtigheid.
  • Mensen met vage klachten: geen lichamelijke oorzaak te vinden en toch klachten hebben.
  • Kinderen.
  • Gezonde mensen die gezond willen blijven.

Mensen kunnen voetreflexzonemassage als tijdelijke ontspanning of als geneeskrachtige massage krijgen. Tijdelijke ontspanning kan voldoende zijn als de druk gedurende korte tijd te hoog oploopt of iemand alles even te veel is en er verder geen klachten zijn. De behandeling kan bestaan uit bijvoorbeeld: een eenmalige massage, ťťn massage per week gedurende enkele weken of gedurende een langere periode ťťn massage per 2 Š 3 weken.

In principe krijgt iedere cliŽnt dezelfde behandeling; gericht op de hele mens, dus op de hele voet. Wel kan het accent na de basisbehandeling op specifieke (pijn)punten komen te liggen.

Een 'massage' van de voeten duurt ongeveer 60 minuten.